Bäste hemsidebesökare

Jag skulle vilja introducera mig själv. Jag är en erfaren rådgivare inom miljö, hälsa och säkerhet som arbetar med HSE-frågor sedan början av 80-talet.Min yrkesbakgrund är civilingenjör i kemi där jag började min karriär i en innovationsföretag inom en större kemisk koncern.

Sedan 1981 har jag arbetat som oberoende konsult huvudsakligen med tillståndsgivning enligt miljöskyddslagen och miljöbalken samt utveckling av miljöteknik. Min specialitet är problem kring flyktiga organiska kemikalier VOC. Problemområden som utsläpp till luftäpp eller som förorening i grundvatten. Min erfarenhet och arbetsområdet är global.

Projekterfarenhet

  • Ansökningar om miljötillstånd enligt svenska miljöbalken för mekanisk-, tryckeri-, byggnads material- och plast- industrier
  • Environmental Due Diligence (EDD) av större fastigheter och industrier
  • Projektledning av olika saneringsprojekt som grundvatten och bäddvatten i bergrum  förorenat med flyktiga organiska ämnen (VOC)
  • Miljö, hälsa och säkerhets (MHS) revisionner enligt europeiska och koncernmässiga normer och lagstiftning.

Holle namnteckning 5 cm